Saturday, May 26, 2007

Information Management

อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยียุคนี้เป็นยุคของ Web 2.0 ข้อมูลข่าวสารมากมายเกิดจากผู้ใช้มากกว่าผู้ให้บริการ เช่นในยุคก่อนหน้านี้ คือ Web 1.0 จำนวนคนที่สร้างเนื้อหาข้อมูลมีเพิ่มขึ้นมหาศาล ข้อมูลก็เลยมีมากขึ้นมหาศาลด้วย

ทุกวันนี้อัตราความเร็วในการอ่านข่าวสาร ข้อมูล เฉพาะเรื่องที่ผมสนใจและจำเป็นต้องใช้งาน ตามไม่ทันกับอัตราการเกิดของมัน แบบที่เรียกว่า ทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นเลยก็ว่าได้ แต่สาเหตุหนึ่งในความช้าของผม คือ การออกนอกเรื่องที่ตั้งใจไปเรื่อยเปื่อย (ตามลิงก์ในแต่ละบทความไปไม่รู้จักจบ) อ่านบทความในอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์หนึ่ง พอมารู้ตัวอีกครั้งก็ไปไกลแล้ว กลับไปหาเว็บไซต์แรกไม่เจอ เชื่อว่าหลายๆ คนก็เป็นแบบผม แต่ปัญหานี้ต้องแก้ที่ปัจเจกครับ สมาธิใครสมาธิมัน

Information Management หรือเรื่องจัดการบริหารข้อมูลของบุคคล ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน และครอบครัว ให้สามารถจัดเก็บเพื่อค้นหาและนำออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ แปลกแต่จริง เมื่อคิดถึงคำนี้ ทำให้ผมนึกไปถึง ความตาย สมมุติว่าถ้าผมตายไปอย่างกระทันหัน วันนี้ ชั่วโมงนี้ หรือนาทีนี้ คนข้างหลัง เช่น เพื่อนร่วมงานที่ต้องสานงานต่อ เมียและลูกที่ต้องติดตามเรื่องทรัพย์/หนี้สิน มรดก ที่ผมไปทำเรื่องเอาไว้มากมาย จะสามารถ Information Management ข้อมูลของผมได้ยังไง คงเป็นเรื่องยาก เช่นว่า ผมไปทำประกันชีวิตให้ผู้รับผลประโยชน์คือ ลูกเมีย โดยไม่ได้บอกใครไว้เลยว่า เมื่อผมตายแล้วพวกเขาจะต้องเอาข้อมูลอะไร จากไหน ไปติดต่อใคร เพื่อจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ผมตั้งใจไว้ เป็นต้น

เพราะฉะนั้น เรื่องของ Information Management แม้จะเป็นข้อมูลบุคคล แต่ตราบใดที่เรายังมีผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบจากการจากไปของเรา เราก็ต้องจัดการให้ Information Management นั้น ใช้การได้โดยคนอื่น(ผู้เกี่ยวข้อง)ด้วย หลังจากเราไม่อยู่แล้ว

Information Management ในความเข้าใจของผมดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ของการเตรียมพร้อมสำหรับความตาย

No comments: