Wednesday, June 13, 2007

แรงเหวี่ยงหนีศูนย์

ถ้าเราเอาเชือกผูกก้อนหินก้อนหนึ่ง ใช้มือจับที่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่ง แล้วออกแรงเหวี่ยงให้ก้อนหินหมุนเป็นวงกลม รอบจุดศูนย์กลางก็คือมือเรา การทำแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงคำว่า "แรงเหวี่ยงหนีศูนย์" (วันนี้ไหงมาแนววิชาการ) กล่าวคือ วัตถุใดๆ (ในที่นี่คือก้อนหิน)พยายามจะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโดยธรรมชาติ แต่ทำไม่ได้ ยังคงต้องเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลาง ตรงนี้ตำราวิชาฟิสิกซ์ ให้คำอธิบายเมื่อมองในมุมกลับกันว่า จะมีแรงอีกแรงหนึ่งตรงกันข้ามกับแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ที่เรียกว่า "แรงสู่ศูนย์กลาง"

ตามความเข้าใจของผมเอง เข้าใจว่าตราบใดที่แรงทั้งสองยังมีค่าเท่ากันอยู่ วัตถุจะยังคงเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลาง อยู่อย่างนั้นเสมอ และเมื่อใดที่เกิดความแตกต่างของแรงทั้งสองขึ้น วัตถุก็จะหลุดจากวงโคจรที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลาง (ตรงนี้ต้องไปตรวจสอบตามหลักวิชาการทางฟิสิกซ์อีกทีนะครับ)


เชื่อมโยงกลับมาหาตัวเอง(ตามสไตล์ผมอีกแล้วครับท่าน) ซึ่งกำลังหาทางทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างแรงทั้งสอง ที่กระทำกับก้อนหินชีวิตของผม แต่เมื่อยังทำไม่ได้ ทุกวันนี้ชีวิตก็เลยอยู่ในวังวน วิ่งรอบศูนย์กลางอะไรบางอย่าง ไม่ยอมหลุดออกมาซักที ใครหลุดแล้วบ้างครับ!

1 comment:

Anonymous said...

มีประโยชน์มากฮับบบบบบบบ
กะลังศึกษาโครงงานเก่วกะแรงเหวี่ยงอยู่เลย ขอบคุณมากฮ้าบบบบบบบบบ