Wednesday, June 20, 2007

The Power of(f) Knowledge

ยุคของเว็บ 2.0 ยุคแห่งนวัตกรรม ธุรกิจทุกประเภทต่างก็ต้องการพลังของความรู้ องค์กรส่วนใหญ่พูดถึงและพยายามผลักดัน Learning Organization & Knowledge Management (LO&KM) ให้เกิดในองค์กรของตนเอง แต่ลำพังเพียงแค่ความรู้ ถ้าขาดซึ่งการนำไปใช้หรือการลงมือทำแล้วไซร้ ความรู้นั้นก็ไร้ค่า อย่างที่องค์กรแห่งหนึ่ง ความรู้กับคนมีความรู้และไอเดียดีดี มีมากมาย แต่คนทำแห้งแล้งเหลือเกินความคิดแว่บที่อยากเขียนเรื่องนี้ เพราะเกิดนึกขึ้นมาว่าสื่อดิจิตอล เช่น แผ่นซีดี หรือ บล็อกในอินเทอร์เน็ต (รวมทั้งอะไรๆ ที่ผมเขียนไว้ที่นี่) ถ้าวันหนึ่งพลังงานไฟฟ้าหมดไปจากโลก(power off) สื่อเหล่านี้จะไร้ค่าโดยทันที เทียบกับสื่อ offline แบบเดิมๆ เช่น หนังสือ ก็ต่างกันตรงนี้แล เพราะฉะนั้นความสำคัญของสื่อ offline ไม่มีทางหมดไปจากโลกแน่นอน

เท่าที่สัมผัสมา คนที่ทำงานสายไอทีจ๋า มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องพลังงานซักเท่าไหร่ ขอเพียงแค่มีให้เครื่อง ให้ระบบ ทำงานได้ แต่มันจะมีไปอีกนานแค่ไหน มันปกติสุขดีอยู่หรือไม่ ส่วนใหญ่ละเลย จะเห็นความสำคัญอีกทีก็เมื่อมีปัญหา นึกถึงน้องคนหนึ่งที่ทำงาน เป็นผู้ดูแลระบบไฟฟ้า รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ไม่ว่าจะระบบทำความเย็น ระบบความปลอดภัย ให้กับศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่มักจะเป็นแพะ เพราะรับผิดชอบและทำงานอยู่เพียงลำพัง แต่สิ่งที่เขาดูแล มันรองรับเสถียรภาพของธุรกิจมูลค่าร้อยล้านพันล้านเชียวนะเออ!

พลังความรู้ยุคเว็บ 2.0 จึงต้องอยู่คู่กับพลังงานไฟฟ้าเสมอ? global warming?

No comments: