Friday, June 29, 2007

Visual Inspirations

แบบว่าเรื่องชีวิตๆ ต้องเก็บไว้หน่อยครับพี่น้อง เสียดาย download ไม่ได้ (เจ้าของไม่อนุญาต) ถ้าตัวหนังสือเล็กไป ก็ตามไปดูแบบเต็มจอที่ Slideshare แล้วกันนะ

ปล. เขาอนุญาตให้ดาวน์โหลดได้แล้วครับ
Adblock

No comments: