Saturday, July 21, 2007

Feedback

ถ้าเป็นสมัยเรียนปริญญาตรี คำว่า feedback จะทำให้ผมนึกถึงภาพข้างๆ เป็นภาพองค์ประกอบของระบบควบคุม (system control) มี input มี process มี output และมี feedback ตามรูปจะใช้ feedback ซึ่งเป็นค่าๆ หนึ่งที่แปรผันตรงกับ output ย้อนกลับมาเป็น input ให้กับระบบ เพื่อให้ตัวระบบทำการปรับแต่งกระบวนการ วิธีการต่างๆ นานา ให้ได้ output ตรงกับความต้องการที่ตั้งใจไว้มากที่สุด

ถ้าระบบคือคนทำงานคนหนึ่ง เราจะสามารถเขียนภาพ system control ของคนได้มั้ยนะ จะหาค่า feedback จากผลลัพธ์ของงาน ส่งย้อนกลับมาเป็น input เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคนทำงานได้รึเปล่า หลายคนคงมีคำตอบในใจเหมือนผม คือ ไม่ได้แน่นอน เพราะระบบในตัวคนค่อนข้างจะ dynamic มาก แล้วทฤษฎีหรือหลักวิชาการมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิต ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเล่า คาดหวังอะไร ประสิทธิผล หรือพัฒนาการของคน (แล้วพัฒนาการของคนวัดได้ยังไงล่ะ หรือแค่ว่าคนที่สร้างผลงานเพิ่มขึ้น ทำกำไรให้องค์กรได้มากขึ้น ก็คือคนที่มีศักยภาพ มีพัฒนาการ)

มุมมองของการทำงาน ซึ่งกินเวลากว่า 1 ใน 3 ของชีวิต (สำหรับหลายคน อาจจะมากกว่านี้) เงื่อนไขความสุขคือผลงานเพียงอย่างเดียว แค่นั้นหรือ แล้วคนที่ขาดศักยภาพ ด้อยพัฒนาการ จะหาความสุขจากการทำงานได้อย่างไร.. หรือคิดแค่ว่า ทำงานเพื่ออยู่รอดไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น อยู่รอดได้นั่นแหละก็สุขแล้ว (ผมก็เป็นคนหนึ่งล่ะ ที่ต้องสุขจากการมีชีวิตอยู่รอด)

ฤดูกาลแห่งการประเมินผลงานครึ่งปี ทำให้ผมต้องมาเขียนเรื่องพวกนี้ (จริงๆ แล้วมันเป็นแพะ สาเหตุน่าจะเพราะความฟุ้งซ่านส่วนตัวมากกว่า) ผลการประเมินนี่หรือเปล่านะ ที่จะเป็น feedback ให้กับคนทำงาน แต่ปัญหาขององค์กรในปัจจุบันสำหรับเรื่องการประเมินผลงาน ก็คือ ตัวผู้ถูกประเมินเองไม่ค่อยจะยอมรับ แล้วมันจะเป็น feedback ได้อย่างไร เพราะเค้าไม่เอาย้อนกลับไปใส่ในกระบวนการ เพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้น อีกประเด็นที่น่าจะพบมากพอกันหรือมากกว่าด้วย คือ ความน่าเชื่อถือของผู้ประเมิน/หัวหน้างาน เท่าเทียม เป็นจริง และเปิดกว้างแค่ไหน เพราะผู้ประเมินก็เป็นคน ซึ่งเราบอกแล้วว่า dymanic สุดสุด

ย่อหน้าข้างบน เป็นหน้าที่ของผมในฐานะหัวหน้า ที่จะทำอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับการประเมินผลของเรา แต่ในฐานะของลูกน้อง ผมกลับ(จำนน)ยอมรับในมุมของสิทธิและอำนาจ มากกว่า เหตุและผล เพราะใบประเมินไม่เคยย้อนกลับมาให้เห็น ผู้ประเมินก็เตมีย์ใบ้กับผมมาก
ดังนั้นการประเมินผลอย่างเป็นทางการแบบนี้ เป็นเพียงแค่การหาทางช่วยให้พนักงานได้เงินเดือนขึ้น หรือได้โบนัส เท่านั้นเอง (สังคมไทยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)

แน่นอนว่า ตัวเราเองก็ควรจะรู้ตัวเอง ประเมินตัวเอง ว่าเก่งหรือไม่เก่ง ขาดหรือไม่ขาด อะไรบ้าง รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางของตัวเองได้ แต่
boss ครับ dog รอคำวิพากย์วิจารณ์ จากปากของ boss เพื่อจะเป็น feedback ให้ dog อยู่นะครับ


ภาพประกอบ: http://en.wikipedia.org

No comments: