Wednesday, August 15, 2007

คนชั้นกลาง

ถ้าผมเพียงแค่โหวต 'ไม่รับ' จะหลุดจากข้อหาคนชั้นกลาง กลายเป็นพวกเดียวกับคนรากหญ้าได้รึเปล่าครับ ในทางกลับกันคนที่โหวต 'รับ' จะถูกเหมารวมว่าฉีกรัฐธรรมนูญ(ฉบับประชาชน) หรือไม่

คิดแบบข้างบนผมว่ามันแตกแยก แบ่งฝ่าย เลือกข้าง ประเทศชาติจะวุ่นวายแน่ๆ ไม่เอา ไม่เอา (เคารพสิทธิ ซึ่งกันและกัน)

“นิธิ” ชี้รัฐ – คนชั้นกลาง ยังไม่รู้จัก“คนรากหญ้า”ดีพอ

แต่คนชั้นกลางชุมชนกันหน่อย จะไล่นายกฯ กลับจะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง มันไม่มีความเข้าใจถึงคนรากหญ้าด้วยประการทั้งปวง แล้วทำไมพลังของคนรากหญ้าในการต่อรองทางการเมืองจึงต่ำมาก คำตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือว่า ประสบการณ์มันจำกัด


24 ชั่วโมงของคนชั้นกลางไทย

คนชั้นกลางไม่รังเกียจการบริหารรัฐกิจในเชิงธุรกิจ ฉะนั้นจึงไม่ได้รังเกียจซีอีโอ หรือการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเต็มที่ คนชั้นกลางไม่รังเกียจการปฏิรูประบบราชการซึ่งตัวได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดอยู่แล้ว แต่กลับใช้ประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควร คนชั้นกลางไม่รังเกียจการขจัดความยากจน ตราบเท่าที่ไม่รีดภาษีทางตรงเพิ่มขึ้น และตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างการถือครองทรัพย์สิน คนชั้นกลางไม่รังเกียจสงครามต่อต้านยาเสพติด เพราะยาเสพติดคุกคามครอบครัวของตนมากขึ้นทุกวัน กี่ศพก็ได้ ขอให้ลูกหลานของตัวปลอดภัยจากยาเสพติดเป็นใช้ได้

เอาเข้าจริง คนชั้นกลางไทยไม่ได้มีศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย พวกเขาหวาดระแวงเสรีภาพ ซึ่งหากใช้กันอย่างแพร่หลาย ย่อมกระทบต่ออภิสิทธิ์ของตน ถึงพวกเขาจะอ้างความเสมอภาคอยู่บ่อยๆ แต่เขาหมายถึงคนที่อยู่ในสถานภาพที่สูงกว่าเขาควรเสมอภาคกับเขา ไม่ได้หมายถึงคนที่อยู่ในสถานภาพต่ำกว่าเขาจะอาจเอื้อมมาเสมอภาคกับเขา การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน คือการปกครองของพวกเขา โดยพวกเขา และเพื่อพวกเขา


ที่มา: มติชน ประชาไท

No comments: