Thursday, August 16, 2007

รุมเร้าเหตุ -- แบบสำรวจจาก anonymous

กาล -- เช้ามืดวันนี้เอง

ผล --
  • ทำงาน มีปัญหา เรื่องธรรมดา ทุกคนรู้ ทุกคนเห็น ทุกคนหวัง ทุกคนฝัน
  • หลายคนคิด บางคนพยายาม บางคนท้อ บางคนถอย บางคนยังทำ แต่เกือบทุกคนไม่สื่อสาร
  • บางคนเป็นนักวิชาการ วิพากย์วิจารณ์ นำมาตีแผ่ แต่เกือบทุกคนนิ่ง
  • หลายคนทำ หลายคนลา น้อยคนยังทำ แต่เกือบทุกคนยังคงเฉย (รอ?) ไม่สื่อสาร
  • action action & action ... who?

คาดหวัง --

ภาพประกอบ: คัดลอกมาจาก blog ที่ทำงาน

No comments: