Wednesday, September 05, 2007

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในเย็นวันศุกร์ที่อากาศเป็นใจ วงสนทนากับมิตรสหายเก่า ไม่ได้พบกันแรมปี ผสมเหล้าบางๆ กับแกล้มอิสานรสแซ่บ (โดยเฉพาะตับหวานป้องกันตับแข็ง) นักดนตรีเล่นเพลงเบา สบาย

ช่วงเวลาเพียงแค่ 6 ชั่วโมง -- สามารถสร้างเนื้อหา และบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากกว่า ชีวิตในสำนักงานวันละ 8-9 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน ปีละเกือบ 50 สัปดาห์ซะอีกบรรยากาศแห่งการร่ำสุรา เป็นอะไรที่ผมยังหาสิ่งทดแทนไม่ได้เลยจริงๆ (ภาษาชาวบ้านเรียก 'ข้ออ้าง')

No comments: