Saturday, September 29, 2007

ลมหายใจ

อยากสวย เพราะขี้เหร่ ทำศัลยกรรม -- สวยแล้วก็อยากดัง ทำตัวเป็นข่าว ถ่ายภาพโป๊
อยากรวย เพราะว่าจน โกง ทุจริต คอรัปชั่น -- รวยแล้วก็อยากมีอำนาจ เล่นการเมือง ซื้อเสียง

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก

เกิด แก่ เจ็บ และตาย กิเลส ตัณหา อยากเป็น อยากได้ ทุกข์ สุข ทั้งหมดล้วนเป็นเพียง ลมหายใจที่เข้าออก

เพราะฉะนั้น อยากได้ อยากเป็น อยากอะไร แค่หายใจเข้าหายใจออก ก็ได้ ก็เป็น สมอยากทุกอย่างแล้ว

อยากสวย หายใจเข้า -- อยากดัง หายใจออก -- อยากรวย หายใจเข้า -- อยากมีอำนาจ หายใจออก

2 comments:

amphat said...

ปลงตก จัง

taladnam said...

> ปลงตก จัง

แต่ก็เก็บ ทุกครั้งไปครับ :)

-- Snakk