Sunday, October 14, 2007

วัดกับชีวิต

ถ้าใช้ภาษาตามยุคนี้สมัยนี้ ชีวิตของคนอย่างผม ต้องใช้คำว่า "ชิลๆ" แบบที่หาดูได้ทั่วไปตามท้องถนนกรุงเทพ และปริมณฑล ที่ผ่านมาคือ เรียน ทำงาน หาเงิน อิ่มบ้าง อดบ้าง ตามประสา ไม่มีดีโดด หรือเลวโคตร อะไรมากนัก

ชีวิตช่วงนี้ เป็นช่วงค้นหาความหมายชีวิต ในมุมมองที่เป็นปัจเจกสุข รวบยอด ตกผลึก และถ่ายทอด เท่าที่จะทำได้ แม้ในความเป็นจริง ชีวิตจะยังเดิมๆ อยู่ก็ตาม

วันนี้ได้อ่าน feed เทศนาสั่งลา จาก BioLawCom.De เลยมาแปะ link ไว้ก่อน (ยังไม่ได้อ่านฉบับเต็ม)

ส่วนตัวได้มีโอกาสไปร่วมฟังสวด ในงานศพที่วัดชลประทานฯ แค่ครั้งเดียว แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ชอบและประทับใจกับวัดนี้มากๆ ถึงแม้หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านจะมรณภาพไปแล้ว โดยที่ผมไม่เคยมีโอกาสไปกราบนมัสการ ทำบุญ และฟังเทศนาสดๆ กับท่าน ก็ไม่ได้เสียดายแต่อย่างใด เพราะมั่นใจว่า เนื้อหาธรรม และสิ่งต่างๆ ที่ท่านสอนไว้ จะยังคงอยู่ และได้รับการเผยแผ่ เพื่อประโยชน์สุขของพุทธศาสนิกชน และชาวโลก ตามเจตนารมณ์ของท่าน และพระพุทธองค์ตลอดไป -- สำคัญที่เราจะรับ และนำมาประยุกต์ ปฏิบัติตามได้หรือไม่เท่านั้น

การค้นหาเพื่อค้นพบของชีวิต น่าจะเป็นการตามหาเส้นทางที่นำเข้าไปสู่จิตใจของตัวเอง ไม่จำเป็นว่าตัวตนของเราจะต้องอยู่ที่วัด เพียงแต่วัดบางแห่งอาจจะช่วยจุดเทียนนำทางให้เราได้

ภาพประกอบ: กลุ่มรองเท้าแตะ

No comments: