Saturday, October 06, 2007

Communication

"คนทำงานเทคนิค มักไม่ชอบคุยกับคน หรือคุยก็ไม่รู้เรื่อง วันหนึ่งๆ พวกเขาชอบที่จะคุยแต่กับเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ สมองกล"

แม้จะทำงานด้าน IT มานาน แต่ประสบการณ์เกี่ยวกับ Software Development ของผมเป็นศูนย์ พักนี้ก็พยายามหาข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และพวก success story ต่างๆ บนเน็ต อ่านเพื่อทำความเข้าใจ นำมาประยุกต์ใช้(ได้หรือเปล่า)

วันก่อนบังเอิญไปเจอเว็บไซต์ของ Dr.Alistair Cockburn (อ่านว่า Co-burn) ซึ่งเป็น Guru ระดับโลกทางด้านนี้คนหนึ่ง
He is best known for describing Software development as a cooperative game

เมื่อวาน -- ผู้บริหารพบพนักงาน แต่อาจจะกลุ่มใหญ่ไปหน่อย เวลาต่อหน่วยเลยน้อยไปนิด จะเป็นไปได้ไหม ที่วันหนึ่งพนักงานจะขอนัดผู้บริหาร เพื่อจัดรายการแบบนี้บ้าง ;-)

ผมไม่ชอบมากๆ (เพราะมีประสบการณ์ตรง) ผู้บริหารที่ชอบสร้างภาพ ต่อหน้าพนักงานหมู่มาก พูดจาไพเราะเพราะพริ้ง มีเหตุมีผล แต่ลับหลัง คุยกับพนักงานตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย ท่านด่าบิดาล่อมารดา ไม่เคยรับฟังเหตุผล มึงต้องทำอย่างที่กูบอกเท่านั้น -- วาสนาของผม ที่ไม่มีแบบนี้ ในที่ทำงานปัจจุบัน

Justification of Life -- อย่าให้งาน สำคัญกว่า หรือแม้แต่เทียบเท่า ครอบครัว พูดง่ายๆ คือ อย่าเครียดปัญหางานมากกว่าปัญหาครอบครัว เพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้สัมพันธภาพในครอบครัว อบอุ่น มีความสุข องค์รวมก็ควรจะมีความสุข (ใช้ตอนแบ่งกลุ่ม ในที่ประชุม)

มีคำแนะนำจาก boss เรื่องสื่อสารด้วยการ "พูดคุยกันแบบซึ่งหน้า" ให้มากขึ้น ผมคิดถึงบทความของ Dr.Cockburn ที่กำลังนั่งอ่านอยู่ ก่อนจะถูกเรียกขึ้นไปประชุม

People never communicate completely
Receiver must always jump a gap


ที่จริงแล้วมันก็ชิลๆ นะผมว่า รู้และเข้าใจ (แต่ไม่ปฏิบัติ) กันทุกคนแหละ ถามใครก็ร้อยทั้งร้อย บอกว่า Communication เป็นปัญหาอมตะนิรันดร์การของทุกองค์กร

คงต้องเริ่มจากตัวเราเอง "เปิดใจกว้าง และให้โอกาส"

ที่มา: Software Development as a Cooperative Game

No comments: