Wednesday, October 31, 2007

Independent

ผมเคารพและถือมั่นในปัจเจกทางความคิดของแต่ละบุคคล แม้ว่าความคิด ความเชื่อ หรือศรัทธา(แล้วแต่จะเรียก) นั้นๆ อาจจะเป็นเหตุจูงใจในการเบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมก็ตาม ตราบใดถ้ายังมีสติ สามารถควบคุมให้เป็นเพียงแค่คิด เชื่อ ศรัทธา แต่ยังไม่ได้พูด ยังไม่ได้ทำ -- ผมรับได้นะ เพราะถ้าแค่นั้นจริงๆ ตัวเจ้าของความคิด ความเชื่อ หรือศรัทธา นั่นแหละครับ ได้รับผลกระทบอยู่คนเดียว

มีน้องที่ทำงานคนหนึ่ง ยอมลาออกจากงานทั้งที่ยังไม่ได้หางานใหม่ เพื่อได้สิทธิ์รับเงินเก็บก้อนโต จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วนำเงินทั้งหมดไปทำบุญกับศาสนสถานแห่งหนึ่ง ที่ตัวเองเลื่อมใสศรัทธา หลายคนว่าเขา "บ้าไปแล้ว" ผมไม่นะ ออกจะนับถือเขาซะด้วย เพราะเข้าใจว่าน้องเขาสัมผัสจึงศรัทธา -- แต่ถ้าเป็นผมจะไม่ทำอย่างนั้นแน่ ไม่คิดจะสัมผัสด้วย

คนเราควรเลือกที่จะเป็นสุขแบบอิสระจากสรรพสิ่ง พึ่งพิงก็แค่ลมหายใจเข้าออกของตนเอง -- อย่าเชื่อนะ เพราะผมก็ยังทำไม่สำเร็จ แต่ที่มาบอกกล่าวกัน ก็แค่อยากให้เก็บไปคิดบ้างเท่านั้นเองครับ (ปัจเจกทางความคิดของผม ได้แสดงออกมาแล้วไหมล่ะ)

ภาพประกอบ: Shutterstock

No comments: