Sunday, October 21, 2007

When Am I Going To Die?

อยากรู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตตัวเอง คือวันไหนกันบ้างไหมครับ -- บังเอิญ search ไปเจอ The Death Clock - When Am I Going To Die?
จำได้ลางๆ ว่าเคยอ่านผ่านตาเว็บไซต์นี้มาครั้งหนึ่ง หลายปีก่อน แต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจเรื่อง 'ความตาย'

นี่ไง วันตายของผม อีกตั้งนาน เกือบ 36 ปีเชียวนะ ใครสนใจอยากรู้ ก็เชิญลองได้ครับไม่รู้เป็นอย่างไร ตั้งแต่มีลูก ทำให้ผมคิดและคำนึงถึงความตายอยู่เสมอเลย

No comments: