Tuesday, November 27, 2007

Information for what?

จากเรื่อง Exaflood คิดต่อว่า ข้อมูลข่าวสาร (Information) สาระสำคัญของมันอยู่ตรงไหน -- ผมมีทีวีจอหลอดแก้ว 625 เส้น กำลังจะโบราณ วันนี้คนเทคโนโลยีเค้าบอกว่า Hi-def 1080 มันก็ชิลๆ ซะแล้ว ปัจจุบันต้อง Hi-def 1920

บอกตามตรง สำหรับผมจะดูหนัง Live Free or Die Hard บนจอแก้วเทอะทะ กับเครื่องเล่นวีซีดีทั่วไป หรือดูบน Hi-def LCD TV+DVD 1920 อรรถรสความบันเทิง ต่างกันอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

เว็บ 2.0 ยุคของปริมาณข้อมูลมหาศาล User-Generated Content ข่าวสารคุณภาพสูง หรือขยะอินเทอร์เน็ต ต่างกันนิดเดียว ตรงที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือไม่เท่านั้นเอง

ปุจฉา: จำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องตระหนักถึงการบริโภค bandwidth บนอินเทอร์เน็ต (มองผลกระทบวงกว้าง ที่นอกเหนือจากเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

ดูคลิปวีดีโอ Exaflood นี้แล้ว ให้สะท้อนคิดไปถึงท้องนา ท้องไร่ อีเผือก ไอ้ทุย ต้นข้าว ต้นมะพร้าว รวมทั้งพ่อแก่แม่เฒ่าทั้งหลาย.. ก เอ๋ยกอไก่ ข ไข่ในเล้า ฃ ฃวดของเรา ค ควายเข้านา

ภาพประกอบ: OKNation Blog

No comments: