Monday, January 21, 2008

การตัดสินใจ

คนที่ตัดสินใจผิดพลาด แล้วแก้ไข ยังดีกว่าคนที่ไม่ตัดสินใจอะไรเลย

การตัดสินใจ ถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดของผู้นำ ผู้บริหาร

แม้ว่าจะร่วมกันตัดสินใจเป็นทีม แต่ผู้นำควรรับผิดเต็มร้อย และรับชอบเพียงบางส่วน เท่านั้น

การตัดสินใจทุกครั้ง ย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่าง ซึ่งนำไปสู่การต่อต้าน เพราะมีการเปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจเป็นของคู่กัน กับกระบวนการแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการขจัดปัญหา จึงจำเป็นต้องตัดสินใจ

บางสถานการณ์ การรีรอไม่ยอมตัดสินใจ กลับส่งผลร้ายในระยะยาวมากกว่า การตัดสินใจแล้วผิดพลาด

แต่บางครั้ง การนิ่งเฉย ไม่ทำอะไร และไม่ตัดสินใจ ก็คือการตัดสินใจแล้วนั่นเอง



โดยส่วนตัว ผมไม่เคยเสียใจ (มีเสียดายบ้าง) กับการตัดสินใจของตัวเองในทุกๆ ครั้ง เพราะความเชื่อที่ว่า ทุกสิ่งอย่าง ทุกเรื่องราว มันมีเหตุและมีที่มา จึงค่อยมีผลและมีที่ไป -- แม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังก็ตาม แต่ที่สำคัญกว่า คือ เราเรียนรู้ และได้ประสบการณ์อะไรจากมัน

แม้เป็นอย่างนั้น แต่ทุกครั้ง ผมก็มิได้ตัดสินใจแบบขอไปทีนะครับ ยังคงต้องคิดและพิจารณาข้อมูล องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลดีผลเสียที่คาดว่าจะเกิด อย่างรอบคอบ เลือกทางที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด -- ผมไม่ได้ใช้คำว่า "ดีที่สุด"

จดไว้อ่านต่อ:

ภาพประกอบ: http://decaf.qualityaspect.com/

No comments: