Wednesday, January 23, 2008

Where is my happiness?

ชั่วขณะที่มองเธอจากทางด้านข้างอยู่นั้น ผมเกิดความคิดภายในใจขึ้นมาว่า นี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา และเธอก็สวยงามมาก เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดมานานมากแล้ว นึกได้ว่าเมื่อเธอยังตัวเล็กๆ อยู่ เวลาที่ผมอุ้มเธอผมก็เคยรู้สึกอย่างนี้ และตอนนั้นผมก็เคยมี "ความสุข" มาแล้ว แต่ผมลืมมันไปนานมากแล้ว

จากบันทึก ความในใจของพ่อคนหนึ่งที่เริ่มรู้สึกตัวว่าความสุขของตัวเองอยู่ที่ไหน ของอาจารย์ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

ส่วนบันทึกนี้ ไว้เพื่อเตือนสติตัวผมเองครับ แม้ลูกคิดยังเล็ก แต่พ่อเริ่มมีอาการ คล้ายๆ กับที่อาจารย์สุรเชษฐเคยเป็นแล้วครับ

No comments: