Wednesday, February 13, 2008

ระวังครับ คุณสุ...

โปรดระมัดระวัง การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างการพิมพ์ข้อความภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ มาเตือนกันเพราะผมเองพลาดบ่อย โดยเฉพาะชื่อตัวเอง ในตอนลงท้ายอีเมล

ปกติผมมักจะลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า snakk หลายครั้งไม่ทันระวังว่า key เป็นภาษาไทยอยู่ เลยกลายเป็นลงท้ายว่า หืฟาา (หวาดเสียวนะครับ)

ขอย้ำเน้นย้ำหนัก โดยเฉพาะสำหรับคุณสุ.. ทั้งหลายแหล่ เช่น สุกร สุขา สุรา สุสาน เป็นต้น ลองนึกดูเองนะครับพี่น้องว่า ถ้าพลาดอย่างผมแล้วจะเป็นยังไง



ภาพประกอบ: http://www.nmsu.edu

No comments: