Wednesday, February 13, 2008

ระวังครับ คุณสุ...

โปรดระมัดระวัง การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างการพิมพ์ข้อความภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ มาเตือนกันเพราะผมเองพลาดบ่อย โดยเฉพาะชื่อตัวเอง ในตอนลงท้ายอีเมล

ปกติผมมักจะลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า snakk หลายครั้งไม่ทันระวังว่า key เป็นภาษาไทยอยู่ เลยกลายเป็นลงท้ายว่า หืฟาา (หวาดเสียวนะครับ)

ขอย้ำเน้นย้ำหนัก โดยเฉพาะสำหรับคุณสุ.. ทั้งหลายแหล่ เช่น สุกร สุขา สุรา สุสาน เป็นต้น ลองนึกดูเองนะครับพี่น้องว่า ถ้าพลาดอย่างผมแล้วจะเป็นยังไงภาพประกอบ: http://www.nmsu.edu

No comments: