Tuesday, April 22, 2008

ระยะทางฝึกซ้อมวิ่ง

วันนี้เพิ่งได้ลองใช้ Google Earth วัดระยะทางฝึกซ้อมวิ่งในหมู่บ้าน เมื่อวานวิ่งเหยาะๆ ต่อเนื่องรวดเดียว 3 รอบ (วันก่อนวิ่งเร็วกว่านี้ 2 รอบก็ต้องหยุดเดินพัก แล้วค่อยวิ่งได้อีก 1 รอบ) เท่ากับระยะทางประมาณ 1649 เมตร แต่ไม่ได้จับว่าใช้เวลาไปเท่าไร กะประมาณเอาเองน่าจะไม่เกิน 15 นาที ถ้าคำณวนโดยอิงจากตัวเลขนี้ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผมจะใช้เวลา 45 นาที แต่ในความเป็นจริงคงต้องมากกว่านี้แน่ -- ยังไงซะก็อย่าให้เกินที่ตั้งเป้าเอาไว้ คือ 1 ชั่วโมง

เป้าหมายการฝึกซ้อมที่คาดหวัง มีสองอย่าง คือ หนึ่ง-ความสม่ำเสมอ และสอง-วิ่งเหยาะต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักให้ได้ 4 รอบ (2,198 เมตร) ทุกครั้ง อ้อเป้าหมายระยะยาวอีกหนึ่งอย่าง คือ หลังจบโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพของบริษัทแล้ว ทำให้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปLinks:

No comments: