Tuesday, May 13, 2008

แผ่นดินไหว

เมื่อคืนดูรายการข่าวค้นคนข่าว นำเสนอข่าวแผ่นดินไหวที่เสฉวน ประเทศจีน เห็นแผนที่แสดงรอยเลื่อนในประเทศไทย ผ่านตาแว้บๆ ก็เลยมาลองค้นหาดูครับEarthquake Links:

ข้อมูลของคำว่า Richter จาก Manager Around the World

ริกเตอร์ (Richter) คือหน่วยวัดจำนวนหรือพลังงานซึ่งปลดปล่อยออกมาที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการติดตามลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหว โดยเครื่องวัดแผ่นดินไหว ซึ่งคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวชาวเยอรมัน ชื่อซีเอฟ ริกเตอร์ (C.F. Richter) มีขนาดตั้งแต่ 1.0 (รุนแรงน้อย) ถึง 9.0 (รุนแรงมาก)

ขนาดของคลื่น
(ริกเตอร์)
ผลที่เกิดขึ้น
ความถี่ของการเกิด
1-2.9
เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้ง รู้สึกเวียน ศีรษะ
ประมาณ 9,000 ครั้งต่อวัน
3-3.9
เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน
ประมาณ 49,000 ครั้งต่อปี
4-4.9
เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว
ประมาณ 6,200 ครั้งต่อปี
5-5.9
เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่
ประมาณ 800 ครั้งต่อปี
6-6.9
เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
ประมาณ 120 ครั้งต่อปี
7-9.0
เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคาร สิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น หากเกิดใต้ทะเลอาจเกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมา
ประมาณ 19 ครั้งต่อปี
9.0 ขึ้นไป
เกิดการสั่นไหวร้ายแรงมาก สิ่งก่อสร้างพังทลายบ้านเรือนเสียหายอย่างหนัก
ประมาณ 1 ครั้งในรอบ 20 ปี

ทั้งนี้ ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า ริกเตอร์นั้นเป็นมาตราวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่ เพราะมาตราที่เราใช้วัดแรงสั่นสะเทือนนั้น เราเรียกว่า มาตราเมอร์แคลลี(Mercalli) ต่างหาก

มาตราดังกล่าวจะวัดความเข้มของความรุนแรงในการสั่น ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งจะออกมาในลักษณะความรุนแรงของการสั่นที่มนุษย์รู้สึกได้ว่ามากน้อยแค่ไหน หรือความเสียหายของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีมากแค่ไหน ตามขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 12


ภาพประกอบ: กรมทรัพยากรธรณี

No comments: