Friday, June 13, 2008

โอนหนี้

บันทึกไว้หน่อยครับว่า วันนี้วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ผมได้โอนภาระหนี้สินเงินกู้ที่อยู่อาศัย (ทาวน์เฮ้าส์หลังน้อย ในซอยท่าอิฐ) จากเจ้าหนี้ธนาคารพาณิชย์ ไปเป็นเจ้าหนี้มารดาไม่พาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามแต่ลูกหนี้ยินดีให้ ไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไร เดือนไหนขัดสน ผ่อนปรนไม่ต้องนำส่งก็ได้ ไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร แถมไม่กำหนดวงเงินนำส่งรายเดือนขั้นต่ำอีกต่างหาก -- ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับ


กราบขอบพระคุณแม่ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ลูก(หนี้)คนนี้ ขอสัญญาว่าจะมีระเบียบวินัย บริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายในครอบครัว เพื่อให้สามารถนำส่งเงินกู้ให้ได้ทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่องครับ

ภาพประกอบ: http://www.oneyearbibleimages.com

No comments: