Friday, November 21, 2008

ชีวิต "ติดดี"

อ่านเรื่อง อิสรภาพเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การ “ติดดี" ของอาจารย์ประพนธ์หลายวันก่อน ติดตาติดใจกับถ้อยคำหนักๆ ของท่านพุทธทาส ที่คุณ Handy นำมาฝากในคอมเม้นว่า ทั้งชั่วทั้งดี ล้วน อัปรีย์พอๆ กัน ผมเองค่อนข้างคล้อยตามท่าน osho ครับว่า จะยอมรับ ต้องไม่ "ติด" ทั้งดีทั้งเลว

บันทึกวันนี้ หลังจากได้อ่าน "อตัมมยตา กับ สันติสุข" (แค่ผ่านๆ เรื่องยาวมาก) ที่ลานซักล้าง แล้วทำให้คิดหวนมาที่วลีแรงๆ ข้างบนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ชีวิตที่ติด จะหลุดได้ ก็ต้องเริ่มจากรู้จริงให้ได้ซะก่อนว่าติดอะไร -- ติดก็ยอมรับว่าติดกันเถอะครับ


ปุจฉาตัวเองอยู่เสมอว่า วันหนึ่งๆ อ่านบล็อกเกี่ยวกับชีวิต แนวทางตั้งมากตั้งมาย เราได้อะไร และเราได้ให้อะไรกับใครบ้าง

วิสัชฉนา "เราได้อะไร": คิด คือคำตอบ พยายามคิดทุกเรื่องที่ได้อ่าน นำเข้าไปใส่ในการกระทำของตัวเองในอดีต รวมไปถึงการจะกระทำของตัวเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกหนึ่งคือ ทำ พยายามทำทุกเรื่อง หลังจากผ่านกระบวนการคิดแล้วว่า เรื่องไหนควรทำ และเรื่องไหนไม่ควรทำ

วิสัชฉนา "เราได้ให้อะไร": คำตอบไม่น่าจะใช่การบอกต่อ เผยแพร่ เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้ใครมาเห็นคล้อยตามด้วย โดยส่วนตัว ผมเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ ไม่ต้องป้อน ใครหิวก็หาเองได้ -- แต่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่างหาก ซึ่งน่าจะเป็นคำตอบ ก็มีบ้าง ที่ได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กับเพื่อนฝูง (เหมือนที่ผมชอบใช้คำว่า "วงเล่า") และครอบครัว

แค่นี้ละครับ ตายเมื่อใดก็สิ้นสูญ ผมไม่ค่อยคิดถึงชีวิตหลังความตายมากนัก เพราะยัง "ติด" กับลมหายใจเข้าออกอยู่


ภาพประกอบ: Redland Community Centre Inc

No comments: