Wednesday, November 26, 2008

สัญ..รัก

"รัก" สำหรับผมไม่มีความหมายที่ชัดเจน แต่การแสดง "สัญลักษณ์" ว่ารักพ่อ ของลูกคิดนั้นเป็น "กำลังใจ" ที่มีคุณค่ามากที่สุดเสมอครับ -- เพราะสัญ..รัก ทำให้ความทรงจำทุกเรื่องราวของลูก ปรากฏอย่างชัดเจนขึ้นมาในความคิดของผมบ่อยครั้ง หัวใจพองโต รอยยิ้ม และรอยตีนกาหนึ่งสัญลักษณ์ก่อนหน้านี้ -- My Daddy is the Best!

No comments: