Wednesday, December 10, 2008

Home School 2

เคยเขียนถึง Home School วันนี้เขียนอีก เพราะอ่านข่าวมติชนเช้านี้ ขออนุญาตยกมาแปะ เพื่อเตือนสติตัวเองในฐานะที่เป็นพ่อคน ให้ตระหนักว่า

"Education is life การศึกษาคือ ชีวิต จึงต้องมีสมดุลระหว่างวิชากับชีวิต"

เผยข้อดีของ"โรงเรียนทางเลือก" เน้นสมดุลระหว่าง "ชีวิต-วิชาการ"

การปฏิรูปโรงเรียนในระบบ เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการค่อนข้างน้อย แต่เปลี่ยนแปลงวิธีการมากขึ้น จะมีครูดีๆในระบบเกิดขึ้นมากมายที่คิดริเริ่มเปลี่ยนวิธีการ แต่ก็ยังต้องอยู่ในกระบวนการที่เป็นระบบเดิม ส่วนโรงเรียนทางเลือกจะอยู่ในกรอบเพียงหลักการ ที่เปลี่ยนมากคือ กระบวนการ คือออกจากกรอบที่โรงเรียนในระบบถูกขังเอาไว้ เช่น ไม่จัดการเรียนตามตารางสอนที่แยกเป็นวิชาๆ อย่างตายตัว แล้วสร้างวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการพหุปัญญา เป็นต้น โดยยังอยู่ในหลักของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทางเลือกพยายามต่อสู้ให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับวิชา แต่ระบบการศึกษาของไทยยังโน้มเอียงสอนแต่วิชา จนทำให้เด็กสูญเสียการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ระดับปฐมวัยยังเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง จึงรอดพ้นจากการครอบงำของวิชา แต่น่าเศร้าที่พอขึ้นชั้นประถม วิชาก็เข้ามาเกี่ยวข้อง วิชายังแบ่งออกเป็นวิชาย่อยๆ มีกลุ่มสาระหลัก มีกลุ่มวิชาย่อย ยิ่งพอขึ้นมัธยมฯวิชายิ่งมาครอบงำชีวิต เด็กที่น่าสงสารถูกวิชาครอบงำเต็มตัว ชีวิตได้หายไปแล้ววิชาเข้ามาแทนที่ เกิดความเครียดต่างๆ เพราะแต่ละวิชามีตัวชี้วัด มีมาตรฐานเป็นตัวบ่งชี้ ชีวิตที่แจ่มใสสดชื่นได้หายไป ชีวิตถูกตัวเลขเกรดเฉลี่ยเป็นตัววัดค่า ใครได้เกรด 1.5 ถูกปั๊มที่หน้าผากว่า แย่มาก ใครได้ที่ 34 จาก 40 ชีวิตไปอยู่ปลาย ยิ่งเด็กมัธยมปลาย ชีวิตสูญหายไปครึ่งหนึ่ง เพราะกวดวิชาๆ เสาร์-อาทิตย์ไม่ได้เงยหน้าอ้าปาก แม่เที่ยวพาส่งเรียนพิเศษเพิ่ม

ลูกคิดเคยเล่าไว้ว่า ผมค่อนข้างชอบแนวทางของโรงเรียนทางเลือก แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันกลับไม่ใช่ทางเลือกสำหรับครอบครัวเรา(และอีกหลายๆ ครอบครัว) จึงทำให้ผมกลับมาคิดถึง home school อีกครั้ง (แต่ก็ไม่เคยมีความหวัง) ในแง่ของความเป็นไปได้

คำถาม (ประสาคนชอบคิด ไม่ชอบทำ) คือ ลูกคนเดียว พ่อหนึ่งคน กับแม่อีกหนึ่งคน สอนลูกเองไม่ได้เชียวหรือ

No comments: