Friday, January 23, 2009

EP = Extra Payment

แม้จะเชื่อว่าการฟุด ฟุด ฟอ ไฟ ภาษาอังกฤษได้ เมื่อมองไปในระยะยาวของชีวิต จะมีประโยชน์สำหรับลูกมากกว่าพายอากำลังสองก็ตาม แต่พอบวกลบคำณวณงบประมาณในครัวเรือน รวมถึงคาดการณ์ความสุขมวลรวมของครอบครัว เปรียบเทียบทุกทางเลือก อย่างถ้วนถี่และไตร่ตรองแล้ว ก็อย่างที่ลูกคิดบอก คือ คงต้องอยู่ใน Thai Program ต่อไป

"โอกาสการเรียนรู้เปิดกว้างเสมอ เมื่อตัวเราเองขวนขวาย" -- อนาคตแม้สำคัญ แต่ปัจจุบันต้องคำนึงก่อน

...

นอกจาก EP = English Program แล้ว สำหรับผม EP = Extra Payment ด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อ Extra Payment ก็ต้อง Extra Value ในทุกมุมมอง รวมทั้งมิติของเวลา โดยเฉพาะกาลปัจจุบัน

ภาพประกอบ: Horapa.com

No comments: