Monday, February 23, 2009

ออกกำลังใจ

ก่อนอื่นเรามาเริ่มด้วย "ท่าบริหารใจ" กันเลยดีกว่า
เปิดประตูสี่ห้องหัวใจออกให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ นิ่งค้างไว้ แล้วนับหนึ่ง สอง สาม ... (ไปเรื่อยๆ)


อย่าให้ถ้อยคำหรือการกระทำของคนอื่นมาบั่นทอน หรือเชือดเฉือนหัวจิตหัวใจเราอยู่เลย กำลังใจ ก็เหมือนกำลังกาย ของเราเอง ถ้าเราไม่สร้างไม่เสริม แล้วจะให้เทวดาหน้าไหน มาเสกให้หรือไงครับ

แต่ในทางกลับกัน ถ้าจะพูดหรือทำอะไร ขอให้ช่วยแบ่งสมองซักนิดส่วนหนึ่ง คิดถึงใจเขาใจเราบ้าง คิดว่าตัวเราใจแข็ง กำลังเต็มเปี่ยมแล้วละก็ ช่วยสร้างเสริมกำลังใจให้คนอื่น จะเป็นกุศลบุญทั้งกับผู้ได้รับและตัวเราเองด้วยนะ แบบว่า win-win อะ

การช่วยเหลือเกื้อกูล ให้โอกาส โดยเฉพาะกับผู้ที่ด้อยกว่า ผมว่านั่นละคือการออกกำลังใจ ที่ดีที่สุด

No comments: