Monday, February 09, 2009

Demand

เก็บประเด็นเศรษฐศาสตร์มาคิดในแนวปรัชญา ความรู้ทั้งมวลในโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงถึงกัน และเพื่อชีวิตทั้งสิ้น

จาก คำถามแก่นักเศรษฐศาสตร์
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ มติชนรายวัน วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11293

แต่สิ่งที่ไม่เคยคงที่เลยคือ "ความต้องการ" ของมนุษย์ปัจจุบัน มันไม่เคยเป็น 0% สักที มีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น 0% ก็ทำให้ "ความต้องการ" ซึ่งมีเพิ่มขึ้นไม่ได้รับการบำบัด ต้องติดลบไปทุกปี ผลก็คือ ทำให้เกิดความไม่พอใจสะสมมากขึ้นในหมู่ประชาชนไปเรื่อยๆ

"พอเพียง" ไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นคำถาม ซึ่งคำตอบไม่ใช่ "ใช่" และคำตอบไม่ใช่ "ไม่" เท่านั้น

No comments: