Wednesday, April 08, 2009

คนกลาง

ถ้อยคำของ อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งผมได้ฟังจากข่าวเมื่อค่ำวาน ประมาณนี้

ถ้าผู้ใหญ่ที่กำลังทะเลาะกันอยู่ในตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะหาคนกลางจากที่ไหน เด็กอย่างพวกเราขอรับอาสา เป็นคนจัดเวทีให้ก็ได้ เพื่อพูดคุยและหาทางออกให้กับบ้านเมือง

ดีว่ายังไม่ใช่ประธานสภาเด็กอนุบาลแห่งชาติ ออกมาพูด -- แม้จะยังไม่เดียงสาทางการเมือง แต่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ผู้ใหญ่อย่างพวกเรา ควรจะฟังพวกเขาบ้าง

ผมว่าอีกหน่อยลูกหลานไทย เด็กๆ เล็กแดง อาจรวมตัวกันออกมาประท้วงปิดถนน เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ทำให้พวกเค้าเห็นอยู่เนืองๆ ตลอดสองสามปีที่ผ่านมานี้

No comments: