Monday, June 01, 2009

ความต้องการทางเพศ

ตั้งใจและอยากเขียนเรื่องนี้นานแล้ว ว่าผมคิดอย่างไร หลังจากผ่านโลกมาหลายสิบปี มีความต้องการทางเพศมากว่าครึ่งค่อนชีวิต กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่

" ... ความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ เหตุเกิดคือเพื่อการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ ... "


อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถ้าเพียงเราเข้าใจในเหตุและที่มา ใช้และปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุนั้นๆ ผลของมันคงจะไม่ผิดเพี้ยน ดังเช่นปัจจุบัน

ความต้องการของคนเราไม่ว่าจะเรื่องไหน ถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง ก็มักจะนำมาซึ่งความผิดหวัง ความต้องการทางเพศก็เช่นกัน จำเป็นต้องได้รับการตอบสนอง ไม่ใช่เก็บกดหรือเพิกเฉย ประเด็นอยู่ที่จะจัดการและปลดปล่อยมันอย่างไร

แต่ในเมื่อมันผิดเพี้ยนหนัก และส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ในฐานะของคนเป็นพ่อแม่ เป็นผู้ปกครอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกัน สร้างความเข้าใจที่ถูกที่ควรให้กับลูกหลาน รวมไปถึงแนะแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมด้วย

ไม่เข้าใจว่า รายการดีดีอย่าง ชูรัก ชูรส ทำไมต้องไปอยู่ซะดึกดื่นขนาดนั้น อยากดูแต่ไม่เคยได้ดู ง่วงหลับไปก่อนซะทุกครั้ง


ตรรก

ความต้องการรวม = ความต้องการทางเพศ + ความต้องการที่ไม่ใช่ทางเพศ

ความต้องการรวมมีขีดจำกัดด้วยตัวแปรเวลา จึงมีค่าสูงสุดที่จำกัด (คงที่) ค่าหนึ่ง -- ดังนั้น ถ้าเราเพิ่มความต้องการที่ไม่ใช่ทางเพศให้มากขึ้น จะทำให้ความต้องการทางเพศลดลง แต่คงไม่จำเป็นกำจัดให้ความต้องการทางเพศหมดไป เพราะจะเป็นการฝืนธรรมชาติ

...

นับว่าเป็นความท้าทายในชีวิตอย่างมาก ว่าผมและแฟนจะสอนลูกสาวอย่างไร


ภาพประกอบ: MiNDFOOD

No comments: