Saturday, June 13, 2009

ผู้ชายกับงานบ้าน

ผู้ชายกับงาน(แม่)บ้าน ณ ครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง

วันไหน สามีหยุดอยู่บ้าน อย่างเช่นเสาร์-อาทิตย์ ภรรยาจะไม่ค่อยอยากทำงานบ้าน เพราะสามี นั่งขวางหูขวางตา

วันไหน สามีตื่นแต่เช้ามา ก็เอาแต่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ ออนไลน์อินเทอร์เน็ต วันนั้นภรรยาอาการคุกรุ่นแทบทั้งวัน

วันไหน สามีตื่นเช้ามา เก็บถ้วยเก็บจานไปล้าง กรอกน้ำแช่ตู้เย็น ซักผ้าเสร็จ นำผ้าไปตาก ก่อนจะไปนั่งออนไลน์ ภรรยาชื่นมื่น

วันไหน สามีออกไปทำงาน ภรรยาทำงานบ้านได้ทั้งวี่ทั้งวัน ทำไปฟังธรรมะไป สบายใจสบายอารมณ์ ไม่มีอะไรขวางหูขวางตา

ที่บ้านข้อยเองเด๊อ

No comments: