Sunday, October 04, 2009

กวิสรา: หากเธอไม่เคยรักบทกวี

ชื่อจริงของลูกคิด คือ กวิสรา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

บังเอิญเจอ "หากเธอไม่เคยรักบทกวี" [ผ่าน ก้าว...รอ...ก้าว]
ชอบเนื้อหา (และเช่นเคย) ขออนุญาตตัดมาแปะ
หากเธอไม่เคยรักบทกวี

.,

หากเธอไม่เคยรักบทกวี
โปรดอย่าได้ย่ำยีเมล็ดฝัน
ดอกไม้หนึ่งซึ่งสองมองต่างกัน
สารพันหลากหลายความหมายใจ

แม้นหากเธอไม่เคยรักแสงเงาเช้า
ด้วยเร่งเร้ารีบรบกับวันใหม่
โปรดอย่าได้ประณามหยามเหยียดใคร
ที่หลงใหลแอบอิงประวิงเช้า

แม้นหากเธอไม่เคยรักในแดดสาย
เพราะวุ่นวายแข่งขันประชันเข้า
แล้วหากใครนิ่งแนบธุลีเนา
โปรดอย่าเย้ยหยันเขา..ไร้สาระ

แม้นหากเธอไม่เคยรักอาทิตย์ตก
ไม่เคยมองหมู่นกอิสระ
ค่าของเธอวัดกันชั้นฐานะ
ข้างถนน คน-ขยะ อย่าดูแคลน

เพราะโลกนี้เป็นดุจบทกวี
น้อยหนึ่งฝันเมล็ดนี้ฉันหวงแหน
ถ้าสาระของเราต่างแก่นแกน
เธอจะแค่นแคะกันไปทำไม

เคยไหมเธอเช้าดื่มตะวันจ้า
พอค่ำมาห่มจันทร์เคยบ้างไหม
วินาทีดอกไม้แย้มกลีบใบ
ชั่วโมงใจโบยบินถึงถิ่นฟ้า

เพราะว่าฉันนั้นรักบทกวี
แม้นใครไม่ไยดีไม่แลค่า
เธอบอกกินไม่ได้ไร้ราคา
แต่ฉันปรารถนาเขียนกวี


...


ทุกสรรพสิ่งล้วนเหมือนกันตรงที่แตกต่าง -- กวิสุรา (snakk)

No comments: