Monday, January 11, 2010

ไม่ใช่เพียงแค่อิฐสองก้อน

ผู้ชายส่วนใหญ่มักมุ่งมั่นและใส่ใจแต่เรื่องงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกของคนใกล้ตัว คงเพราะการเป็นเสาหลัก ผู้แบกรับภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว ส่วนผู้หญิงจะลึกซึ้งในเรื่องครอบครัว ความรัก ความผูกพัน การเอาใจใส่ในความรู้สึกของกันและกันมากกว่า

บ่อยครั้ง ความมุ่งมั่นที่อยากจะทำอะไรให้สมบูรณ์แบบ (perfect) มากจนเกินไป อาการแบบนั้นมันกลับกลายเป็นอะไรที่ไม่เคยเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบเลยซักนิดเดียว

วันนี้อ่านซ้ำเรื่อง ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน จากหนังสือชวนม่วนชื่น ของพระอาจารย์พรหมวังโส แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นมากนัก

อิฐบนกำแพงของผมมันก่อไม่สวยเป็นร้อยๆ ก้อน ไม่ใช่แค่ 2 ก้อน เหมือนกำแพงของอาจารย์พรหม ผมจะมองยังไงให้มันสวยงามได้ นี่ละปัญหา

บางที ข้างหลังกำแพงที่พังทลายลงมา อาจมีท้องทุ่งหญ้าที่สวยงามอยู่ก็เป็นได้


เครดิตภาพ: http://zachtrandum.wordpress.com

No comments: