Saturday, January 23, 2010

ศักดิ์ศรี

หลายครั้งที่เป็นเพราะ "ศักดิ์ศรี" ทำให้พี่เลี้ยง ไม่กล้าโยนผ้ายอมแพ้ แต่เลือกที่จะให้นักมวยถูกอัดลงไปกองแบบหมดสภาพคาเวที นั่นหรือราคาและคุณค่าของคำว่า "ศักดิ์ศรี"ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งศักดิ์ศรี เกิดขึ้นมาที่หลังและตายจากไปก่อน "ชีวิต"


เครดิตภาพ: NotiFight

No comments: