Wednesday, July 21, 2010

ตาย! ทำไง...

อยู่ ทำงี้...

นอนห้องแอร์ อาบน้ำอุ่น ตื่น 7 โมง แต่งตัวช้า กินข้าวนาน จัดการสัมภาระ สตาร์ทรถ กดเอทีเอ็ม แวะเซเว่น แวะตลาด ซื้อของฝาก ถึงโรงเรียน

แผนช้อป แผนแดก แผนซื้อ แผนขาย แผนมากมาย ตามแต่ใจ

เดินเที่ยวห้าง สร้างสังคม นิยมธรรมะ ตามหาพระอาจารย์ สังขารไม่เที่ยง ไม่เกี่ยงใครว่า แต่ด่าฉันไม่ได้ ตายก็ยอม นอบน้อมพ่อแม่ ที่แท้สำนึกผิด ไม่เคยคิดแก้ไข อย่างน้อยก็มีใจ บอกรักได้ทุกวัน


ตาย! ทำไง...

นอนห้องแอร์ อาบน้ำอุ่น ตื่น 7 โมง แต่งตัวช้า กินข้าวนาน จัดการสัมภาระ สตาร์ทรถ กดเอทีเอ็ม แวะเซเว่น แวะตลาด ซื้อของฝาก ถึงโรงเรียน

แผนช้อป แผนแดก แผนซื้อ แผนขาย แผนมากมาย ตามแต่ใจ

เดินเที่ยวห้าง สร้างสังคม นิยมธรรมะ ตามหาพระอาจารย์ สังขารไม่เที่ยง ไม่เกี่ยงใครว่า แต่ด่าฉันไม่ได้ ตายก็ยอม นอบน้อมพ่อแม่ ที่แท้สำนึกผิด ไม่เคยคิดแก้ไข อย่างน้อยก็มีใจ บอกรักได้ทุกวัน


"ตายแล้ว จะรู้ไปทำไม อยู่ไม่ได้ ก็ตาย แค่นั้น ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวล เกิดเป็นคนก็เท่านี้"

No comments: