Sunday, October 03, 2010

อคติ

อคติ คัดลอกจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อคติ แปลว่า ไม่ควรถึง หมายถึงไม่ควรประพฤติ ในประเทศไทยใช้ในความหมายว่าลำเอียง มี ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ

  1. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรัก
  2. โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง
  3. ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว
  4. โมหาคติ ลำเอียงเพราะไม่รู้

เป็นธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่ควรยึดถือ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสามารถใช้ในการพิจารณาสรรพสิ่ง ว่าเราเห็นผิดวิปลาสจากความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง เป็นเพราะอคติทั้ง ๔ ต่อสิ่งทั้งปวง


เมื่อวานผมเกิดโมหาคติอย่างแรง (คิดไปเอง เข้าใจไปเอง) ระหว่างที่เกิดไม่ได้มีสำนึกรู้ดูจิตเลยแม้แต่น้อย แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคำขอโทษหรือแก้ตัว

No comments: