Tuesday, October 05, 2010

น้ำตาลาไทร

"น้ำตาลาไทร" ของพร ภิรมย์ (ปัจจุบันท่านเป็นพระ) เป็นเพลงลูกทุ่งที่ผมชอบมากที่สุดเพลงหนึ่ง ไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งๆ ก็เพราะมาก ภาษาสวยงาม เริ่มชอบและคุ้นเพลงนี้จากเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ของไท ธนาวุฒิน้ำตาลาไทร เป็นเพลงที่ถูกนำกลับมาร้องใหม่อยู่พอสมควร เช่นของก๊อต จักรพรรณ์ก็มี

...

เนื้อเพลงที่มีภาษาสวยงามข้างล่างตัดมาจาก สนุกนึกกับนิวัติ กองเพียร


ป.ล. เนื้อร้องต้นฉบับ "บุญหนีบาปนำ" แต่คัฟเวอร์เวอร์ชั่นส่วนใหญ่จะผิดเป็น "บุญนี้บาปนำ"

No comments: