Sunday, April 15, 2012

The Last Day


ผ่านพบไม่ผูกพัน จากกันไม่อาวรณ์

ในภาพเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2544 หรือเมื่อเกือบ 11 ปีที่ผ่านมา ถ้าจำไม่ผิด สถานที่น่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนวันนี้ วันที่ 15 เมษายน 2555 จะเป็นวันสุดท้ายอย่างเป็นทางการ ที่ผมจะได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งนี้ นับว่านานโขทีเดียว (และคาดว่าน่าจะเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ด้วยนานที่สุดในชีวิต)

เอ่ยได้เพียงแค่ -- "หลายสิ่งหลายอย่างจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป"