Sunday, November 24, 2013

Work Life ไม่ balance

work กับ life ไม่จำเป็นต้อง balance
แค่ประสาน ให้ สอดคล้อง
เหมือนเพลง ถ้าบรรเลง เพียงทำนอง
ขาดนักร้อง คงต้องเหงา เหมือนเช่าห้อง แต่ต้องอยู่ เพียงคนเดียว

- กวิสุรา (ไม่เคยรักบทกวี ถ้าไม่มีสุรา)